thumb
 NAWA: trzynastu wyróżniających się naukowców wraca na polskie uczelnie
Z sieci / Przejdź do wątku

Do pracy naukowej w Polsce z zagranicy powróci 13 wyróżniających się naukowców, m.in. z uniwersy...
28/09/2020
0
0
0
thumb
 Trwa nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości
Z sieci / Przejdź do wątku

Do 29 października jednostki naukowe i ich konsorcja, a także przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje...
25/09/2020
0
0
0
thumb
 Konkurs na zdjęcie, film lub opowieść o fizyce
Z sieci / Przejdź do wątku

Do 27 września można zgłaszać prace na konkurs "Fizyka, to lubię". Dwa tysiące złotych to nagrod...
24/09/2020
0
0
0
thumb
 Nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Z sieci / Przejdź do wątku

W piątek rusza w resorcie nauki pierwsza tura naboru wniosków grantowych w ramach Narodowego Pro...
25/09/2020
0
0
0
thumb
 NAWA dofinansuje 15 projektów w Programie Promocja Języka Polskiego
Z sieci / Przejdź do wątku

15 projektów otrzyma dofinansowanie w 2. edycji Programu Promocja Języka Polskiego NAWA. Dofinan...
25/09/2020
0
0
0
thumb
 Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o stypendia w programie START
Z sieci / Przejdź do wątku

Naukowcy przed 30 rokiem życia, którzy mają już w dorobku osiągnięcia badawcze, mogą ubiegać się...
23/09/2020
0
0
0
thumb
 Podkarpackie/ 6 mln zł na granty dla prac badawczo-naukowych
Z sieci / Przejdź do wątku

Podkarpackie Centrum Innowacji z Rzeszowa zakończyło ocenę formalną 143 wniosków złożonych w dru...
24/09/2020
0
0
0
0
0
0
thumb
 NCN ogłasza kolejne edycje czterech konkursów
Z sieci / Przejdź do wątku

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajduj...
16/09/2020
0
0
0
thumb
 Trzy prestiżowe granty badawcze ERC będą realizowane w Polsce
Z sieci / Przejdź do wątku

W Polsce realizowane będą trzy kolejne prestiżowe europejskie granty badawcze. Europejska Rada d...
03/09/2020
0
0
0
thumb
 Rekrutacja studentów i doktorantów do programu MOST
Z sieci / Przejdź do wątku

Uniwersytecka Komisja Kształcenia prowadząca program mobilności studentów i doktorantów MOST roz...
04/09/2020
0
0
0
thumb
 Konkurs Medi@stery dla młodych medioznawców
Z sieci / Przejdź do wątku

Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy o mediach zostaną nagrodzone w konkursie Medi@ste...
02/09/2020
0
0
0