System korzysta z plików cookies. Akceptuję Chcę uzyskać więcej informacji...

System Portal Nauki osiada funkcjonalność ukierunkowaną na promowanie różnych aspektów nauki w kontekście ich szerokiego wykorzystania na potrzeby m.in. działalności akademickiej, przemysłowej, popularnonaukowej i naukowej. Promowanymi aspektami nauki w powstałym serwisie są m.in. wykłady multimedialne, wyniki badań naukowych, publikacje naukowe itd. Mogą one być gromadzone w różnej formie: filmów, plików graficznych, plików tekstowych oraz innych plików w wielu różnych, popularnych formatach. Zrealizowany serwis umożliwia ponadto łatwe promowanie i obserwowanie udostępnianych treści naukowych, będące podstawą nie tylko wymiany informacji pomiędzy użytkownikami należącymi do różnych grup (tj. m.in. studentów, doktorantów, firm itd.), ale także będące podstawą do nawiązywania przez nich współpracy.

Centra wiedzy

Obsługiwane w systemie centra wiedzy są skoncentrowane wokół podstawowych dziedzin nauki i zawierają one treści z nimi związane. Treści te pochodzą od użytkowników, którzy mają możliwość dodawania m.in. swoich wykładów, publikacji, ogłoszeń, ankiet, zasobów itd. Użytkownicy mogą także obserwować wybrane przez siebie centra, prezentując w czytelnej formie i w jednym miejscu treści z nimi związane.

Wykłady

Użytkownicy systemu mają możliwość gromadzenia, przetwarzania i wyszukiwania różnorodnych materiałów naukowych, stanowiących bazę wiedzy. Baza ta została wstępnie zainicjalizowana wykładami multimedialnymi, przygotowanymi przez znanych i cenionych specjalistów z różnych dziedzin nauki. Wykłady te mają postać filmów. W bazie wiedzy systemu znajdują się także wybrane wykłady nagrane w trakcie kilku kolejnych edycji międzynarodowej konferencji International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC).

Popularnonaukowy przegląd zastosowań zasady optymalności Bellmana.

Andrzej Bartoszewicz

Filtracja.

Bartosz Jabłoński

Od inteligentnego domu do inteligentnych miast.

Andrzej Jabłoński

SQL.

Mirosław Kordos

Wzorowa fotografia.

Przemysław Śliwiński

Wstęp do biocybernetyki.

Ryszard Tadeusiewicz

Częścią systemu jest zaawansowany system wspierający przygotowywanie i prowadzenie konferencji naukowych. Zapewnia on kompleksowe wsparcie każdego etapu obsługi konferencji naukowych: ich zainicjowania, przetwarzania użytkowników, przetwarzania artykułów, przetwarzania wieloetapowej recenzji, fakturowania, drukowania materiałów pomocniczych (np. identyfikatorów), generowania pomocniczych statystyk itd. System ten jest wyposażony w odpowiednie kreatory oraz mechanizmy automatyzowania wszystkich niezbędnych informatycznych aspektów organizacyjnych.

Działaj efektywnie!

System pozwala na efektywne zarządzanie całym cyklem przygotowania i promowania konferencji oraz jej przebiegiem.

Zyskaj czas!

Korzystając z systemu zyskujesz czas, gdyż system wykonuje wiele czynności za Ciebie - od przeprowadzania promocji poprzez rozsyłanie powiadomień, przeprowadzanie rozliczeń, po obsługę konferencji.

Łatwo zarządzaj publikacjami

System osiada proste w obsłudze mechanizmy wysyłania oraz zbierania recenzji referatów i publikacji zgłoszonych na konferencję.

O projekcie

System powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który został opatrzony numerem POIG.02.03.03-00-091/10. Miejscem realizacji tego projektu jest:

Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 36
42-200 Częstochowa, Poland
tel.: +48 34 3250546
Masz pytania? Napisz do nas:
kontakt@portalnauki.eu